NÅR VI SIGER IDRÆT I NATURBØRN, MENER VI…

 

Idræt i Naturbørn:

• Idræt, leg og bevægelse er blevet en naturlig del af hverdagen i Naturbørn.

• Fællesskabet blomstrer. Alle har forskellige forudsætninger og kan bidrage med noget.

• Engagerede/motiverende voksne, der brænder for idræt, leg og bevægelse (rollemodeller).

• Vi tænker naturligt idræt, leg og bevægelse ind i de 6 temaer i læreplanerne.

• Børnene tager selv initiativ til aktiviteter, hvor de aktivt bruger kroppen.

 

Bevægelsespolitikkens formål: 

• I Naturbørn skal børnene bevæge sig med moderat intensitet mindst 10 minutter om dagen og det er udover, det de selv får igennem deres egen leg, aktivitet og bevægelse.

• Fremme gode bevægelsesvaner, også senere i livet.

• Fremme indlæringsevnen via bevægelse.

• Fremme den sproglige udvikling.

• Skabe fælles fagligt fundament.

• Skabe social samhørighed.

 

Succeskriterier:

• Aktive børn, som deltager i de aktiviteter, der igangsættes.

• At Idræt, leg og bevægelse er blevet en integreret del af vores hverdag.  

• At børnenehaverne kan mærke, de får nogle fysisk aktive børn fra Naturbørn.

• At vores børn kender regler i mange lege, at de selv kan i gangsætte lege, og de kan bruge de sociale færdigheder i andre sammenhænge.

• At sårbare børn inkluderes og er aktive i leg og bevægelse.

• En god og sprudlende pasningsordning.

• Vi har fokus på organisering, så Idræt, leg og bevægelse også får den plads i hverdagen.

• Vi udarbejder en bevægelsesplan, som kan give overblik og fastholde os i målet.

• Vi vil, i nogle aktiviteter, dele børnegruppen op efter udvikling.

• Hver dag skal der være mindst én bevægelsesaktivitet for børnene.

• Der er bevægelsesmuligheder inde som ude.

• Foto- børneperspektiv. 

 

Samarbejdspartner:

• DGI

• Børn og forældre 

• Gymnastikforeningen i Haderslev 

• Ergo / fysioterapeuter ved Haderslev kommune.  

 

For os betyder idræt, leg og bevægelse:

• At vi arbejder ud fra en fælles bevægelsespolitik, og at alle har et ansvar for denne.

• At vi benytter idræt, leg og bevægelse som en pædagogisk metode og samværsform i det

daglige arbejde.

• At det forventes, at vi kan være gode forbilleder for børnene.

 

Vi går forrest ved at igangsætte fysiske aktiviteter.

Vi ønsker, at hverdagen i Naturbørn er præget af, at idræt, leg og bevægelse er en integreret del af hverdagen, hvor aktiviteter og lege kan foregå både inde og ude.

 

Idræt, leg, bevægelse 

Deltagelse i idræt kan have en inkluderende effekt i forholdet til at indgå i det sociale fællesskab. Det kan være deltagelsen i aktiviteter, der er afgørende for, om et barn er med eller udenfor fællesskabet. For nogle børn kan idræt og bevægelse netop være den arena, hvor de får mulighed for at udvikle nye kompetencer og opleve at de lykkes og kan bidrage til fællesskabet.

Det handler om, at vi giver barnet erfaringer med at være i samspil med andre børn og voksne på en legende måde, der er optimalt afstemt efter barnets udviklingsniveau. Barnet gives hermed nye oplevelser af egen krop, fællesskab med andre og at de tør udfordre deres egen formåen.

Bevægelse og kropslig aktivitet har betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Ved at give børnene mulighed for at bruge kroppen gennem leg, bevægelse og motion kan vi være med til at udvikle aktive børn med kropsbevidsthed, højt selvværd, gode sociale kompetencer og gode indlæringsevner.

Alle børn er født nysgerrige og det er de voksne omkirng barnet, der skal sørge for at denne nysgerrighed stimuleres og bevares.
 
Nysgerrighed skaber bevægelse – bevægelse skaber læring – læring skaber bevægelse!!
 
Ny forskning viser, at inaktive børn har større chance for at udvikle fedme og depression, når de bliver ældre. Så der er flere gode grunde til, at det lille barn skal lære, at det er sjovt at bruge kroppen. 
 
 
Den afsluttende opgave for at få certificeringen:
 

• De fem ting vi nødig vil undvære i et “start kit” er scootere, faldskærm, trædesten, bolde, forhindringer i form af naturen og mange andre gode sager, vi har i haven, f.ex vipper og gynger. Indendørs er det musikken, der gør os glade, så vi får lyst til at hoppe og danse, den store bold, bobles og tappe-rutchebanen.

 
• Naturbørns “sikker vinder”, dvs. den leg, det redskab, den gåtur, som altid bliver en succes ,er når vi tæller 1-2-3 løb op og ned ad bakken, rundt om æbletræet, hoppe i vandpytter, fri løb ud af banen (stien i skoven), rytmelege med musik og løb rundt om kredsen, og klart når vi tænder for musikken og vi selv er med til at hoppe og danse.
 
• Vores ugeplan går på at der min. 10 min. hver dag skal være en form for planlagt aktivitet/bevægelse, udover det de selv bevæger sig i løbet af dagen.
 
• Vi vil medvirke til, at fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen på tværs af tiden hos os, familien, fritiden og foreningslivet ved at vise børnene og forældrene, hvor vigtigt det er med leg og bevægelse også efter en dag i Naturbørn. Vi er begge gymnastikinstruktører og har børnehold i gymnastikforeningen, så vi vil opfordre forældrene til at melde børnene til børnegymnastik.
 
• Børn og forældre kan se og mærke at vi nu er Blå Grønne Spirer – med fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, ved at vi er meget mere fysisk aktive og at børnene hurtigere falder ind i legene. 
De kan se det på aktiviteterne, børnene og os i bedre fysisk form. Sunde og glade børn, der har brugt deres kroppe og er trætte på “den fede måde”.