MINDFUL

1) Grundtanken med mindfulness er at skabe fuld opmærksomhed og nærvær i øjeblikket. Det positive ved det er, at vi får fuld opmærksomhed på, hvad vi tænker, føler og hvad vi foretager os

Tankerne har det med at vandre ud i planlægning, evaluering, bekymring og fantasier. Følelserne styrer ens liv og man foretager sig alt andet end det, man tænker på. Mindfulness får en til at bringe bevidstheden tilbage til nuet. At blive nærværende og tilstede i nuet. Det giver positive gevinster, selvværd, indre ro, glæde og overskud..
 

2) Mindfulness for os er, at vi har fået mere ro og en indre ro, som vi aldrig før har følt. Vi er mere nærværende og opmærksom tilstede lige her og nu. Vores tankemylder i hovedet er væk.

Vi byder tankerne velkommen, “smager på dem” og sender dem væk igen. Vores indre kritiker/bekymringsmand sidder stadig på grenen og smiler til os. Vi går ind med et mere åbent sind.

3) De 8 mindfulnessprincipper :

– Beginners mind: At vi ser alting med helt nye øjne, at være åben og nysgerrig. Åbenhed, sindet giver frihed til at genoptage livet, fri for fastlåste begrænsninger.

– Ikke bedømmelse: At vi ikke skal være bedømmende, altså ikke bedømme alting, som enten er godt, skidt eller neutralt. Vi er nysgerrige og opmærksomme på, hvad der egentlig sker og opdager, hvordan det påvirker os lige nu og her. Minde os selv på om at huske på, at vi ikke dømmer os selv for igen at have lyttet til vores indre overdommer.

– Accept: Vi accepterer virkeligheden som den er, og ikke som vi gerne vil have, den skal være. At acceptere dette er nu helt rent og åbent. Vi er perfekte lige som vi er, med de skavanker, skævheder og finurligheder, der kendetegner os. Accept er at møde os selv, livet og øjeblikket uden vurdering.

– At give slip: At slippe gamle billeder og forestillinger om, hvem vi er og hvad der har været og hvem vi kan blive. At stille os fuldkomment åben overfor, at vi nogle gange ikke er de bedste udgaver af os selv og det er også ok. Det betyder ikke, at vi skal forkaste eller fornægte. At give slip betyder, at vi får lov til at nuet, at øjeblikket, at livet og os selv ændrer os. At vi tør turde slippe noget, at lukke en dør, lade noget ” dø ” betyder, at vi giver plads til nye muligheder. At være kærlig overfor os selv, når vi giver slip eller lader noget gå.

– Ikke ambition: At vi slipper værdiladningen i ambition og stole på at der, hvor end vi kommer hen, er godt nok. At være bevidst om, at der er mange ting, vi ikke kan styre eller kontrollere og det er ok. Vi er den, vi er. Uanset hvad vi præsterer. Uanset hvordan andre bedømmer os.

– Aversion-Tiltrækning: At blive bevidst om, hvad der skubber os væk og hvad der trækker os hen. Både i forhold til ting, mennesker, oplevelser, sansninger osv. Hvis vi har modet til at tåle netop det, vi har vurderet til at være ubehageligt og være i det med nysgerrighed og accept, så sker det nogle gange at øjeblikket er netop så ubehageligt, som vi havde forestillet os, men det sker også at øjeblikket ændres til at være neutralt eller en dog positiv oplevelse. Det er nemlig ofte ikke det, der sker, der belaster os, det er det vi tænker om det, der sker, der skaber belastningen. Jo mere vi tåler at være i de ubehagelige øjeblikke, jo mindre lærer vi at frygte dem.

– Tålmodighed: Vi ved, at utålmodighed mange gange forhindrer fremdrift, fordi når vi vil noget for meget, skubber det mere væk fra os, end lader det komme til os.

Det handler om at have modet til at være med øjeblikket med følelsen, tanken, kropsfornemmelsen, som den er. Vi har tålmodigheden til at rumme lysten til at gøre, handle, ændre, komme væk, uden at gøre andet end netop at være bevidst og opmærksom på denne lyst og undlade at handle på det. Ved at mærke os selv og det vi mærker omkring os, giver vi os selv og andre plads til at være, som de er. At turde være nysgerrigt observerende på, hvordan det er, vi reagerer i øjeblikket, rumme det, reflektere over det og først derefter afgøre, om en handling er påkrævet. Tålmodighed handler om at have modet og viljen til at rumme egen og andres utålmodighed.

– Tillid: At have tillid til nuet og at alt, som sker i dette nu, er helt ok. At have tillid til det vi mærker i krop og sind. Tillid til vores egne indre processer. Tillid til os selv og den vi er indeni, dvs. at vi er ok, som vi er. Tillid til andre, at de er ok, som de er. At det de gør, gør de i deres bedste mening. Universal tillid til, at det nok skal gå, og at der er en mening med det. Tillid til nuet, og til at alt er ok, lige her og nu, så er det sådan det er. Vær i tillid til os selv i vores iboende visdom.

4) NOAK

N  ❓ 

O  👀  

A  👍

K  ❤

NOAK er Nysgerrighed – Observerende – Accept- Kærlig venlighed.

Går ud på, at vi møder det, der opstår i os med disse 4 ting. Når en følelse dukker op i os, så går vi den i møde med nysgerrighed og vi observerer det, som er -uden bedømmelse, men med rent og åbent sind. Vi nærmest kigger på følelsen og hvordan den opleves udefra. Hvor mærker vi følelsen, hvordan mærkes den. Sidder den i maven, sker der noget i kroppen, hvad sker der i hjertet, åndedrættet osv. Når vi har observeret med nysgerrighed, accepterer vi det, som det er i dette nu. Vi accepterer, at følelsen er der og det, den gør ved os og så møder vi os selv og det sindet møder med kærlig-venlighed. Ikke fordømme, afstand eller mishag – mere kærlighed og venlighed.

5) Meditationer i mindfuldness

– Kropsscanningsmeditation

– Åndedrætsmeditation

– Tankemeditation

– Lydmeditation

– Gående meditation

– Søvnmeditation

– Klangmeditation

– Spejlmeditation

Vi bruger åndedrætsmeditation og kropscanningsmeditation

6) Mindfulness til børn er vigtigt, fordi det giver dem mere fokus på glæde, nærvær på trivsel i livet. Troen på dem selv, ro og fordybelse. Fokus, koncentration , åbenhed og tillid til sig selv og andre. De får fokus på dem selv og deres sind.

7) Bevidst nærvær er, når man fysisk er der, er bevidst, lyttende og har øjenkontakt, dvs. være opmærksom i nærværet. Alm. nærvær så er man fysisk kun til stede.

8) Vi træner bevidst nærvær ved at være til stede 100% , når vi taler, lytter til andre mennesker. Vi lægger det vi har gang i, har øjenkontakt og er lyttende. Det giver glæde ved det andet menneske, at vi er der 100% og de mærker at vi vil dem. Vi bliver styrket i at møde os selv på en mere kærlig, forstående og tilgivende måde, frem for at være dømmende og selvkritisk.

9) Bevidst nærvær i Naturbørn er, at man ser og lytter til børnene og at vi er der i nuet. At vi viser dem, at vi vil dem. Det giver roligere og gladere børn, der hviler i sig selv.

10) Vores personlige udvikling mens vi har gennemgået kurset er bestemt, at vi har gået ind i denne verden med åbent sind og har rykket os så meget. Det har givet os så meget mere ro. Har fået vores tankemylder til at forsvinde og vi er blevet meget mere tålmodige og nærværende. 

11) Det der er særligt godt for os personligt på kurset er, at vi mediterer ofte og kan mærke, at det er godt for os. Vi har også fået mere fokus på at finde ro i vores hverdag og mere fokus på at gøre noget for os selv. Vi har fundet vejen til ro, fordybelse og nærvær.

12) Det er godt for børnene i Naturbørn, at vi har fået mere ro på. Tid til at fordybe sig og være i nuet. 

13) Vores deltagelse på kurset har medført i Naturbørn en mere ro og større nærvær. Børnene må meget mere og lærer mere af deres udfordringer og egne erfaringer, ved at vi ikke bremser dem eller fortæller hvad der er rigtigt og forkert. Vi bruger ikke ordet NEJ så ofte mere, som vi gjorde før. Vi er meget mere nærværende, tålmodig og lyttende. Vi kan tit både glemme tid & sted fordi vi er i nuet og fordyber os dybere…

14) Vi vil fremadrettet vedligeholde vores personlige mindfulness i praktisk ved at gøre som vi gør nu. Ja hvorfor gå tilbage til en fuser… ?

15) Vi har lavet vores helt egen mindfulness kuffert til børnene i Naturbørn. En sansekuffert, vi kan tage med ud i naturen og fordybe os i. Vi har købt 10 cd’er Collection Musicure music as medicine, som børnene skal lytte til, når de bliver puttet til middag i deres soveposer i shelteren. Vi har købt en Koshi til bålhytten og glæder os til at høre dens vindspil.

Vi har været super glade for hele forløbet. Vi mediterer dagligt og det kan vi mærke er super godt for os. Vi har også fået mere fokus på at finde ro og nærvær i vores dage og i vores livsstil “Naturbørn”. Vi har lært at fokusere indad og blive opmærksom på, hvad der er vigtigt for os. Hvad der har betydning for at kunne være den, vi er og hvad der skal til, for at vi kan vokse og være lykkelige mennesker. Vi har fået mere glæde og tilfredshed i vores liv. Mere overskud og overblik i hverdagene. Har fået mere mod og tillid til os selv og accepterer os selv mere, som vi nu engang er. Vi kan kun være glade for, at vi har taget dette certifikat. Det har givet os muligheden for elegant og fleksibelt at bringe bevidstheden tilbage til nuet – Vi er nærværende, åbne og tilstede i øjeblikket. Vi er taknemmelige for at have taget certifikat i Mindful. Af hjertet tak